LLISTATS DE CURSOS

HIVERN 2021-Aplicacions Matemàtiques de l'ESO amb Geogebra
Curs de Introducció a GEOGEBRA 5 i 6 per Secundària.
MARISA MONSERGAS RUIZ
Curs de Introducció a GEOGEBRA 5 i 6 per Secundària.

HIVERN-2021- Edició de so i vídeo per a la creació de material audiovisual
Coneixements per editar material audiovisual amb imatges de vídeo, fotografies, gràfics i so.
Llorenç Torradas
Coneixements per editar material audiovisual amb imatges de vídeo, fotografies, gràfics i so.

HIVERN-2021-Administració de google Workspace for education (per equips directius)
Introducció a Google-Workspace per administradors.
Alberto Sánchez
Introducció a Google-Workspace per administradors.

HIVERN-2021-E-learning i escola: models pedagògics, Google classroom, Moodle, Mooc's, Serious game i realitat augmentada
Visió, discussió i pràctica sobre eines e-learning i models pedagògics aplicables a l'entorn educatiu.
Eric Rivera
Visió, discussió i pràctica sobre eines e-learning i models pedagògics aplicables a l'entorn educatiu.

HIVERN-2021 Mediació en conflictes escolars i juvenils
Introducció a la mediació com a procés educatiu.
Balta Perez Romero
Introducció a la mediació com a procés educatiu.

HIVERN--2021-El poder dels mites grecs en la transmissió de valors a les classes de llengua
Els mites dins el currículum de l’ESO: com a eina motivadora de transmissió de valors.
Astrid Roig Palanques
Els mites dins el currículum de l’ESO: com a eina motivadora de transmissió de valors.